Preskočiť na obsah

História katedry

1950 – História Katedry zlievarenstva a práškovej metalurgie sa začína na Katedre mechanickej technológie vedenej akademikom Jozefom Čabelkom na SjF SVŠT, ktorej súčasťou bolo oddelenie zlievania. Medzitým katedra menila názvy a konečným názvom bola Katedra fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Oddelenie zlievania sa dlhodobo koncipovalo okolo vedeckej osobnosti prof. Ing. Stanislava Pilárika, CSc.

1986 – So zriadením Strojárskotechnologickej fakulty SVŠT v Trnave (neskôr premenovanej na Materiálovotechnologickú fakultu 1991) sa oddelenie zlievania stalo súčasťou Katedry zvárania, zlievania a práškovej metalurgie, ktorú do roku 1990 viedol prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.

1991 -Zriadenie samostatnej Katedry zlievarenstva a zlievarenských strojov na MTF STU pod vedením prof. Ing. Bernarda Benka, CSc.

1995 – Premenovanie Katedry zlievarenstva a zlievarenských strojov na Katedru zlievarenstva.

2007 – Zriadenie Ústavu výrobných technológií ÚVTE pod ktorý spadala Katedra zlievarenstva, Katedra zvárania, Katedra tvárnenia a Katedra obrábania a montáže.

2013 – Zriadenie Katedry zvárania a zlievarenstva na ÚVTE zlúčením Katedry zlievarenstva a Katedry zvárania.

2019 – Zriadenie samostatnej Katedry zlievarenstva a práškovej metalurgie na ÚVTE

Vedúci katedry: 
2019 – doteraz Ing. Martin Bajčičák, PhD.
2014 – 2019 doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (KZZ – Katedra zvárania a zlievarenstva)
2013 – 2014 prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (KZZ – Katedra zvárania a zlievarenstva)
2005 – 2013 doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
1992 – 2005 prof. Ing. Marián Murgaš, CSc.
1991 – 1992 prof. Ing. Bernard Benko, CSc.