Preskočiť na obsah

Laboratóriá

Zlievareň a formovňa (ŤL-130)

 • muflová pec LM212.11 a Linn
 • elektrická odporová udržiavacia pec PT90/13
 • elektrická odporová taviaca pec T70V
 • žíhacia pec HK255
 • muflová pec Linn
 • komorová sušiaca pec SPBO
 • lopatkový miesič MUP125P a NJP50
 • vibračný laboratórny mlyn

Oddelenie skúšania formovacích zmesí (ŤL-222)

 • laboratórny kolesový miesič LM1
 • univerzálny pevnostný prístroj Lru
 • sušiaca pec KCW100
 • trojkomorová sušička formovacej zmesi LAP3
 • mechanické osievadlo VIPO
 • vibračné osievadlo Lp2B
 • prístroj na stanovenie priedušnosti LPiR1
 • prístroj na meranie pevnosti vlome LRg
 • prístroj na stanovenie drobivosti LS

Oddelenie elektrolyticko-plazmových technológií (ŤL-127)

pripravujeme